O czym warto pamiętać pożyczając pieniądze?

Udzielanie pożyczek to nie tylko domena banków, czy innych instytucji finansowych.

Wielu z nas pożycza większe lub mniejsze kwoty rodzinie lub znajomym, na ustalonych ustnie warunkach. Zwykle zakładamy, że zwrot pożyczki nie będzie problemem, gdyż pożyczamy pieniądze osobom, które znamy i którym ufamy. Zapewne, w większości przypadków tak właśnie jest. Niemniej, zdarza się i tak, że pożyczkobiorca przestaje współpracować, unika kontaktu, zaprzestaje spłaty pożyczki. Pożyczkodawca, w pierwszym momencie czuje się oszukany i zawiedziony postawą bliskiej mu dotąd osoby. Jednak gdy emocje z tym związane opadną, pojawia się pytanie, czy pożyczkodawca będzie w stanie odzyskać swoje pieniądze.

Odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista, gdyż wszystko zależy tak naprawdę od dowodów, jakie będziemy w stanie przedstawić w sądzie. Najlepszym i najpewniejszym dowodem zawarcia umowy pożyczki jest oczywiście stosowna umowa! Wielu ludzi myśli, że nie warto zawracać sobie głowy pisemną umową, skoro ustnie się na coś umówili. Niestety, to może być bardzo duży błąd. Podkreślenia wymaga fakt, iż w świetle prawa, umowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł powinna być, dla celów dowodowych, zawarta na piśmie. Oczywiście, zawarcie takiej umowy ustnie, nie powoduje, że jest ona nieważna, ale bardzo utrudnia proces. Wszystko dlatego, że w takiej sytuacji Sąd może nie dopuścić dowodu z zeznań świadków na okoliczność zawarcia właśnie takiej umowy. Jedyną deską ratunku są wtedy ewentualne potwierdzenia przelewów, czy zabezpieczona na potrzeby procesu korespondencja pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Jak łatwo zauważyć, brak pisemnej umowy znacznie utrudnia dochodzenie roszczeń z umowy pożyczki.

 

O czym jeszcze warto pamiętać, zawierając umowę pożyczki? O adekwatnych zabezpieczeniach! Nie warto pożyczać pieniędzy na piękne oczy ? Warto, natomiast, dopasować umowę pożyczki do stanu faktycznego. Jeśli w grę wchodzą duże pieniądze, to zdecydowanie należy ustanowić odpowiednie zabezpieczenia na wypadek braku spłaty zobowiązania.

Pamiętaj! Naleganie na zawarcie umowy pożyczki na piśmie oraz ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń nie powinno być poczytywane jako niechęć, czy brak zaufania. Stanowi za to o dobrych intencjach stron, chęci uniknięcia nieporozumień i dbaniu o swoje interesy.

W ramach prowadzonej Kancelarii, chętnie pomogę Ci w opracowaniu umowy pożyczki dostosowanej do Twoich potrzeb i pomogę dobrać stosowne zabezpieczenia.