W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii reprezentuję Klientów w sporach z bankami. Doświadczenie zawodowe w zakresie tych spraw zgromadziłam nie tylko poprzez reprezentowanie konsumentów, ale także poprzez reprezentowanie wiodącej instytucji finansowej. Posiadam więc odpowiednią wiedzę prawniczą w zakresie szeroko pojętego prawa bankowego, a także ekskluzywny know-how, obejmujący znajomość funkcjonowania procedur oraz struktur instytucji finansowych. Połączenie tych dwóch elementów powoduje, iż zdecydowanie łatwiej mi zidentyfikować wady prawne umów zawieranych z instytucjami finansowymi, a także błędy formalne popełniane przez tego typu instytucje, które niejednokrotnie stanowią podstawę do oddalenia roszczeń banku i są niezwykle skutecznym orężem w walce z instytucjami finansowymi. Powyższe zdecydowanie wyróżnia mnie spośród grona innych  profesjonalnych pełnomocników, którzy deklarują, iż zajmują się prowadzeniem spraw obejmujących spory z bankami.

Mając na uwadze fakt, iż aktualnie szereg kancelarii oferuje usługi z zakresu prawa bankowego i prowadzenia spraw frankowych pojawia się uzasadnione pytanie: dlaczego warto oddać Twoją sprawę akurat w moje ręce?

  • Jestem przygotowana merytorycznie do prowadzenia sporów z instytucjami finansowymi.
  • Posiadam ekskluzywny know-how z zakresu procedur i struktur instytucji finansowych.
  • Od wielu lat prowadzę sprawy sądowe m.in. z zakresu prawa cywilnego.
  • Jestem profesjonalnym pełnomocnikiem – radcą prawnym, wobec powyższego – w odróżnieniu od szeregu „kancelarii prawnych” zajmujących się tą tematyką, jestem zobowiązana do przestrzegania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, mam obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, ponoszę odpowiedzialność dyscyplinarną za wszelkie ewentualne uchybienia i naruszenia Kodeksu Etyki, posiadam obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Poniżej przykładowy katalog spraw, którymi się zajmuję:

  • Reprezentowanie konsumentów z sporach z bankami w zakresie kredytów w walucie CHF, zarówno w przypadkach, w których konsumenci pozywają bank, jak i zostają przez bank pozwani.
  • Reprezentowanie konsumentów w sporach z bankami w zakresie kredytów udzielonych w walucie PLN, zarówno w przypadkach, w których konsumenci pozywają bank, jak i zostają przez bank pozwani.
  • Reprezentowanie klientów w sprawach związanych z wystawionym przez bank Bankowym Tytułem Egzekucyjnym.
  • Roszczenia wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu.
  • Negocjacje warunków spłaty.