W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii świadczę fachową pomoc prawną na rzecz Klientów Indywidualnych. Wierzę, że u podstaw efektywnej współpracy leży zaufanie i przejrzysta komunikacja, która pomaga zidentyfikować problem i wdrożyć najkorzystniejsze rozwiązanie. Właśnie w taki sposób buduję relację z Klientem, który powierza mi swoją sprawę. Doskonale rozumiem, że nawet niewielki problem potrafi zaburzyć spokój
i poczucie bezpieczeństwa, dlatego każda sprawa, którą prowadzę, jest dla mnie ważna. Poniżej przedstawiam kategorie spraw, w których chętnie Państwu pomogę.

 

Prowadzenie sporów sądowych i administracyjnych

Zapewniam kompleksową i profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie toczącego się postępowania, począwszy od etapu przedsądowego, poprzez proces, na etapie postępowania egzekucyjnego kończąc. Współpracę z Klientem rozpoczynam każdorazowo od dogłębnego przeanalizowania stanu faktycznego i prawnego powierzonej mi sprawy. To pomaga w zidentyfikowaniu potencjalnego ryzyka oraz doborze odpowiedniej strategii procesowej tak, aby świadczona przeze mnie pomoc prawna była efektywna, a jednocześnie nie narażała Klienta na ponoszenie kosztów ponad uzasadnioną potrzebę.

Windykacja należności

Pomagam Klientom w odzyskiwaniu należności. Doradzam w doborze odpowiednich środków prawnych do stanu zaawansowania sprawy
oraz sytuacji majątkowej dłużnika. Wspieram Klientów na etapie przedsądowym, w trakcie negocjacji w przedmiocie dobrowolnej spłaty zadłużenia,
a także w trakcie odzyskiwania należności na drodze sądowej.

Oddłużanie

Oferuję pomoc w zakresie ochrony praw dłużników. Reprezentuję Klientów w sporach z firmami windykacyjnymi, pożyczkowymi oraz bankami. Negocjuję w imieniu Klientów korzystne warunki spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Odszkodowania

Świadczę kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania za szkody osobowe i majątkowe oraz należnego zadośćuczynienia. Pomoc prawna obejmuje reprezentację na etapie postępowania likwidacyjnego, a także w trakcie dochodzenia przedmiotowych należności
przed sądem.

Sprawy spadkowe i darowizny

Udzielam porad prawnych w zakresie porządku dziedziczenia oraz spadków. Pomagam Klientom w uporządkowaniu swoich spraw majątkowych
oraz doradzam, jak skutecznie rozdysponować swój majątek na wypadek śmierci. Oferuję także pomoc spadkobiercom w przeprowadzeniu postępowania spadkowego – od postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po dział spadku. Udzielając pomocy prawnej w zakresie spadków nie tracę z pola widzenia kwestii podatkowych, które się z tym wiążą. Reprezentuję Klientów w sprawach dotyczących zachowku i pomagam rozwiązać problemy związane z długami spadkowymi.  Pomagam w wyborze rozwiązań, które będą odzwierciedlać wolę darczyńcy przy jednoczesnej optymalizacji zobowiązań podatkowych.

Prawo rodzinne

Oferuję pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego. Reprezentuję Klientów w sprawach o rozwód i separację, prowadzę także sprawy dotyczące alimentów i władzy rodzicielskiej. Podejmując się sprawy z zakresu prawa rodzinnego, nie zapominam o jej specyfice. Zawsze staram się dobrać
takie środki prawne, które pozwolą osiągnąć pożądany efekt, bez nadmiernego obciążenia emocjonalnego Klienta. Doradzając, zwracam Klientowi szczególną uwagę na dobro małoletnich dzieci.

Spory konsumenckie

Udzielam porad prawnych w zakresie sporów konsumentów z przedsiębiorcami. Przedstawiam uprawnienia przysługujące konsumentowi i pomagam w ich dochodzeniu. Pomagam także w dochodzeniu swoich praw na podstawie udzielonej przez przedsiębiorcę gwarancji, zarówno na oferowane przez niego towary, jak i usługi.

Sprawy związane z nieruchomościami

Dbam od strony prawnej o bezpieczeństwo Klientów planujących zakup nieruchomości mieszkaniowych, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Weryfikuję stan prawny nieruchomości oraz analizuję projekt umowy przedstawiony przez dewelopera. Reprezentuję Klientów w sprawach dotyczących egzekwowania postanowień umowy deweloperskiej, umowy sprzedaży nieruchomości, a także w zakresie spraw dotyczących ujawnionych wad zakupionego lokalu mieszkalnego lub części wspólnej nieruchomości. Zajmuję się także sprawami związanymi z najmem nieruchomości. Zabezpieczam interesy zarówno wynajmujących, jak i najemców poprzez tworzenie umów najmu dostosowanych do potrzeb Klienta lub opiniowanie wzoru umowy przedstawionego mu do podpisu.

Prawo pracy

Reprezentuję Klientów w sporach z zakresu prawa pracy. Wyjaśniam wątpliwości Klientów związane z uprawnieniami i obowiązkami pracownika
i pracodawcy. Prowadzę postępowania w zakresie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy.