Joanna Krawczyk-Kaszyńska radca prawny, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Praktykę zawodową rozpoczęłam już w czasie studiów odbywając praktyki w Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Odszkodowawczej. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Departamencie Prawnym Konfederacji Lewiatan w Warszawie – organizacji biznesowej, reprezentującej interesy polskich pracodawców. W trakcie pracy w Konfederacji  poznałam środowisko biznesowe oraz nauczyłam się identyfikować ryzyka prawne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych branżach. Brałam udział w procesie legislacyjnym m.in. Ustawy o prawach konsumenta. Posiadam także bogate doświadczenie procesowe zdobyte podczas kilkuletniej pracy w Dziale Procesowym Kancelarii Radcy Prawnego. W ramach wykonywania obowiązków służbowych świadczyłam pomoc prawną klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności przysługujących podmiotom działającym w branży medycznej.