Odniesienie sukcesu w biznesie jest wypadkową kilku czynników: umiejętności, doświadczenia, łatwości w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Poniżej  przedstawiam kategorie spraw, którymi mogę się zająć, aby Państwo mogli skupić się na tym, co w biznesie najważniejsze.

 

Doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu umów.

Doradzam w zakresie zawierania umów w obrocie gospodarczym. Przygotowuję projekty dokumentów, reprezentuję Klienta na etapie negocjacji,
a w razie potrzeby rekomenduję ustanowienie stosownych zabezpieczeń. Wspomagając Klientów, w tym zakresie, priorytetowo traktuję zidentyfikowanie potencjalnego ryzyka związanego z zawarciem umowy o określonej treści  oraz proponuję rozwiązania pomagające
to ryzyko zniwelować.

Obsługa procesów reklamacyjnych

Oferuję kompleksową obsługę procesów reklamacyjnych na podstawie rękojmi oraz gwarancji. W zakres proponowanej usługi wchodzą negocjacje
w przedmiocie polubownego rozwiązania sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, reprezentacja na przedsądowym i sądowym etapie postępowania.

Windykacja należności

Reprezentuję Klientów w procesie dochodzenia wierzytelności od dłużników, inicjuję postępowania egzekucyjne i nadzoruję ich przebieg. Pomagam także zabezpieczyć wierzytelność w postępowaniu zabezpieczającym oraz  przy uzgadnianiu z dłużnikiem dodatkowych form zabezpieczenia należności. Oferuję możliwość skorzystania z usług w zakresie windykacji należności jednorazowo lub nawiązanie długofalowej współpracy,
która zapewni ciągłość i komfort w zakresie egzekwowania należności od kontrahentów.