Kredyt walutowy a waloryzowany – czym się od siebie różnią?

Kredyty frankowe, tak bardzo popularne pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, stały się przedmiotem sporów kredytobiorców z bankami. Do sporów z bankami przystępują osoby, które zdecydowały się wówczas na kredyt waloryzowany do franka szwajcarskiego. Przyjrzyjmy się podstawowym różnicom między kredytem walutowym a waloryzowanym do CHF.

Kredyt walutowy czy kredyt waloryzowany do CHF?

Chociaż prawo bankowe zostało w 2011 roku znowelizowane i pojawiły się w nim pojęcia kredytu indeksowanego oraz kredytu denominowanego, kredyty waloryzowane nadal często nazywane są kredytami walutowymi. Chociaż problem nazewnictwa jest w tym przypadku wtórny, warto zrozumieć, czym różni się kredyt walutowy od waloryzowanego, aby zrozumieć podstawę prawną, na której opierane są pozwy przeciw bankom. Przyjrzyjmy się, czym jest kredyt walutowy:

kredyt złotówkowy – udzielany w PLN, kredytobiorca dokonuje spłat rat kapitałowo-odsetkowych w PLN

kredyt walutowy – udzielany i spłacany w walucie obcej

W związku z powyższym, mówiąc o kredycie „przeciętnego frankowicza”, należy wyodrębnić jeszcze dwa rodzaje kredytów:

                – kredyt indeksowany do CHF – kwota kredytu wyrażona jest w umowie w PLN, wypłacana jest w PLN, raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w PLN, jednak w dniu wypłaty kwoty kredytu przeliczana jest ona na CHF według kursu wymiany walut i stanowi ona podstawę do obliczania wysokości rat (spłata dokonywana jest w PLN, jednak wysokość określana jest w PLN według kursu wymiany walut obowiązującego w dniu spłaty raty)

                – kredyt denominowany do CHF – kwota kredytu wyrażona jest w umowie w CHF, wypłacana jest w PLN, raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w PLN po określeniu wysokości każdej z nich według kursu wymiany walut na dzień spłaty poszczególnej raty

Kredyty waloryzowane przedmiotem sporów kredytobiorców z bankami

Kredyt waloryzowany do CHF (indeksowany lub denominowany) jest więc innego rodzaju kredytem niż kredyt walutowy – w dniu uruchomienia kredytu kredytobiorca otrzymuje kwotę w PLN, również raty kapitałowo-odsetkowo nie są spłacane w obcej walucie. Sposób przeliczania wysokości rat, a także kapitału wypłacanego w chwili uruchomienia kredytu w przypadku powszechniejszych kredytów denominowanych, to jeden z najważniejszych aspektów, których zgodność z prawem podważają frankowicze i na podstawie których coraz więcej sądów orzeka o unieważnieniu. Szczegóły tych sporów będę opisywać w kolejnych artykułach – serdecznie zapraszam do lektury.

Wróć do bloga