Unieważnienie kredytu frankowego a odfrankowienie – czym się różnią i co się bardziej opłaca?

Spłacasz kredyt we frankach szwajcarskich i zastanawiasz się, czym jego unieważnienie różni się odfrankowienia? Nie wiesz, które na które rozwiązanie się zdecydować? Poznaj najważniejsze różnice i dowiedz się, które rozwiązanie jest najbardziej opłacalne.

Unieważnienie kredytu frankowego a odfrankowienie – najważniejsze różnice

O unieważnieniu kredytów frankowych decyduje sąd. Dzieje się tak, gdy kredytobiorca wykaże, że umowa kredytowa została zawarta w sposób nieważny z prawem. Miało to miejsce, jeśli:

  • w umowie kredytowej znajdują się klauzule abuzywne (niedozwolone)
  • klient banku podczas podpisywania umowy został wprowadzony w błąd
  • klient banku podczas podpisywania umowy nie został poinformowany o ryzyku związanym z kursem walut

Unieważnienie kredytu frankowego wiąże się z:

  • rozliczeniem banku z kredytobiorcą a kredytobiorcy z bankiem z uzyskanej kwoty kredytu oraz wpłacanych co miesiąc rat
  • zaprzestaniem obowiązywania umowy kredytowej
  • uwolnieniem zdolności kredytowej
  • wykreśleniem banku z hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości
  • wypłaceniem przez bank odsetek ustawowych – o ile zadecyduje o tym sąd
  • istnieje także możliwość roszczenia wynagrodzenia dla kredytobiorcy za bezumowne korzystanie z płaconych bankowi rat

Na czym polega odfrankowienie kredytu CHF?

Odfrankowienie kredytu CHF to instytucja prawna polegająca na usunięciu (prawie!) wszystkich klauzul z umowy kredytowej odnoszących się do waluty CHF – dokonywane są więc przeliczenia franka szwajcarskiego na złotówki zarówno w zakresie wypłaconego kapitału, jak i wpłacanych przez kredytobiorcę rat. Wyjątek stanowi oprocentowanie banku – wysokość rat w dalszym ciągu uzależniona jest od korzystniejszej dla klienta stawki SARON (dawniej LIBOR), a nie od stawki WIBOR, której podlegają kredytobiorcy złotówkowi. Zaznaczyć należy, że dzieje się tak w przypadku odfrankowienia, a nie ugody z bankiem – wówczas kredytobiorca przechodzi na mniej dla niego korzystną stawkę WIBOR.

Unieważnienie kredytu frankowego czy odfrankowienie – co lepsze?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi i każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. Co do zasady, dla większości kredytobiorców, korzystniejszym rozwiązaniem jest unieważnienie umowy kredytowej. Może się jednak okazać, że kredytobiorcy do spłaty pozostała jeszcze pewna suma – wówczas kredytobiorca musiałby ją uregulować wraz z unieważnieniem umowy kredytowej.

Umowę kredytową powinien przeanalizować specjalista, który wskaże podstawę do jej unieważnienie oraz dokona przeliczeń roszczeń, z jakimi kredytobiorca może wystąpić do banku. Tylko na podstawie szczegółowej analizy można podjąć najlepszą dla siebie decyzję o unieważnieniu bądź odfrankowieniu kredytu CHF.

Wróć do bloga