Unieważnienie kredytu w EURO – co warto wiedzieć?

Spraw o unieważnienie kredytów w CHF przybywa z miesiąca na miesiąc. Coraz liczniejsze pozwy i coraz liczniejsze wygrane frankowiczów sprawiają, że o swoje prawa dopytują się także kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt w innych niż frank szwajcarski walutach. Podstawia do unieważnienia umowy kredytowej jest wykazanie, że została ona zawarta w sposób niezgodny z prawem – np. że zawiera ona klauzule abuzywne. Ponieważ kredyty pod koniec pierwszej dekady XX wieku często były kredytami waloryzowanymi, większość z nich można obecnie na drodze sądowej unieważnić. Co warto wiedzieć, decydując się na unieważnienie kredytu w EURO?

Unieważnienie kredytu w EURO – podstawy prawne

Unieważnienie kredytu w EURO to zbliżona procedura do unieważnienia kredytów frankowych. W obu przypadkach podstawą prawną jest wykazanie przed sądem, że umowa kredytowa została zawarta w sposób nieważny. Najczęściej przesłanką do unieważnienia kredytu w EURO i innych kredytów waloryzowanych są klauzule abuzywne w umowie kredytowej. Klauzule abuzywne (inaczej niedozwolone) w umowie między konsumentem a przedsiębiorcą co do zasady wyłączają lub znacząco ograniczają wpływ konsumenta na ostateczne brzmienie postanowień umowy. W przypadku kredytów waloryzowanych klauzulami abuzywnymi były przede wszystkim te dotyczące mechanizmu indeksacji – dokonywania przeliczeń wysokości rat na podstawie kursów waluty obcej według bankowych tabeli kursów.

Warto wiedzieć, że w umowach kredytowych znajdować się mogą również inne klauzule abuzywne, a przed podjęciem ostateczniej decyzji o złożenie pozwu o unieważnienie kredytu w EURO o pomoc najlepiej poprosić prawnika. Dokładna analiza dokumentów oraz poprawnie sformułowany pozew są kluczowe, aby wygrać sprawę i skutecznie unieważnić umowę kredytową.

Wróć do bloga