Phishing, jako sposób na kradzież środków z konta bankowego

W dzisiejszych czasach prawdziwą plagą stają się kradzieże środków z konta bankowego. Przestępcy wymyślają coraz to bardziej wyszukane sposoby na pozyskanie danych poszkodowanego i przejęcie jego środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Często podszywają się pod instytucje bądź firmy, które dobrze znamy i darzymy zaufaniem. Niestety, gdy już do takiej kradzieży dojdzie, trudno jest wykryć sprawców i odzyskać ukradzione środki bezpośrednio od samych sprawców.

Najczęściej wykorzystywaną metodą przez przestępców jest tzw. phishing. Polega on zwykle na podszywaniu się pod m.in. firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych, a nawet znajomych. Sprawcy dążą do wyłudzenia danych do logowania np. do kont bankowych. Wiadomości phishingowe są przygotowywane tak, aby wyglądały na autentyczne oraz aby na pierwszy rzut oka nie budziły wątpliwości, choć w rzeczywistości stanowią pułapkę.

Co może zrobić ofiara phishingu?

W przypadku kradzieży pieniędzy z konta bankowego liczy się szybkość działania samego poszkodowanego. Najpierw należy podjąć próbę zablokowania przelewów wychodzących w swoim banku. W dalszej kolejności trzeba zgłosić sprawę do banku właściwego dla konta, na które zostały przelane ukradzione środki. Jeśli powyższe kroki zostaną podjęte odpowiednio szybko, istnieje szansa, że uda  się zablokować wypłatę środków przestępcom lub też uniemożliwić ich dalszy transfer. Bardzo istotnym krokiem jest także zgłoszenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienie przestępstwa do organów ścigania. Może się jednak zdarzyć i tak, że pomimo wykonania wyżej wymienionych czynności nie uda się odzyskać straconych pieniędzy. Czy wobec tego, ofiara phishingu ma realne szanse na odzyskanie skradzionych środków? Szczęśliwie tak – istnieje bowiem możliwość odzyskania od banku środków, które zostały skradzione w wyniku wykonania nieautoryzowanej transakcji.

Jak odzyskać stracone pieniądze od banku?

Ofiara przestępstwa internetowego może dochodzić zwrotu utraconych środków od swojego banku. Przydatna w tym przypadku będzie ustawa o usługach płatniczych. Warto wiedzieć, że to bank została przerzucona pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych. Poszkodowany, odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze tylko w bardzo wąskim zakresie, tj. tylko wtedy, gdy doprowadzi do nich w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, wynikających z art. 42 ustawy
o usługach płatniczych.  Wskazane w ustawie obowiązki to: przechowywanie instrumentu płatniczego z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępnianie go osobom nieuprawnionym. Co ważne, cały ciężar udowodnienia, że poszkodowany w sposób umyślny lub w skutek rażącego niedbalstwa przyczynił się do wykonania nieautoryzowanej transakcji, został przeniesiony na bank. W znakomitej większości przypadków banki nie są w stanie udowodnić tych okoliczności. Można więc zgłosić swoje roszczenie do banku w ramach reklamacji, a w przypadku jej nieuwzględnienia  – pozwać bank o zwrot środków utraconych w wyniku nieautoryzowanej transakcji.

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa internetowego i szukasz pomocy prawnej – nie czekaj! Upływ czasu działa na Twoją niekorzyść.

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii oferuję kompleksową pomoc w odzyskaniu skradzionych środków.

Wróć do bloga