Koniec z fikcją doręczeń

Wierzyciele, uważajcie na nadchodzące zmiany w zakresie doręczeń w procedurze cywilnej! Już 7 listopada 2019 roku wejdą w życie zmiany w procedurze cywilnej likwidujące tzw. fikcję doręczenia.

Dotychczas pisma sądowe, które nie zostały podjęte przez dłużnika, były dwukrotnie awizowane, a następnie trafiały do akt sprawy ze skutkiem doręczenia. W efekcie dłużnik nie mógł uchronić się przed spłatą swoich długów poprzez unikanie odbioru korespondencji sądowej.

Od 7 listopada 2019 roku procedura doręczeń będzie wyglądać zupełnie inaczej. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli pozwany (Wasz dłużnik), pomimo powtórnego awizo nie odbierze pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma, Sąd odeśle Wam odpis pozwu i zobowiąże do doręczenia go za pośrednictwem komornika w terminie dwóch miesięcy. Wierzyciel, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu tego zobowiązania będzie musiał złożyć do akt sprawy potwierdzenie doręczenia pisma dłużnikowi za pośrednictwem komornika albo zwrócić pismo i wskazać aktualny adres dłużnika lub dowód, że dłużnik przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Jeśli w wyznaczonym terminie komornikowi nie uda się doręczyć pozwu dłużnikowi, a także nie uda się zdobyć dowodu, że dłużnik przebywa pod wskazanym adresem lub nie uda się ustalić aktualnego adresu dłużnika, postępowanie sądowe może zostać zawieszone!

Dodatkowo, warto pamiętać, że komornik nie będzie podejmował się doręczenia pozwu za darmo. Wierzyciel będzie musiał za to zapłacić 60 zł. Jeżeli zajdzie potrzeba poszukiwania przez komornika adresu zamieszkania dłużnika, wierzyciel będzie musiał zapłacić dodatkowo 40 zł.

Po analizie zmian w prawie nasuwa się jeden oczywisty wniosek – windykacja będzie droższa i trudniejsza.

Wszelkie sprawy skierowane do Sądu przed 7 listopada 2019 roku będą rozpatrywane według obecnych, dogodniejszych dla wierzycieli zasad, więc nie warto zwlekać z dochodzeniem swoich roszczeń.

Wróć do bloga